Satningskombinationer

Det finns en mängd olika satsningskombinationer i Sic Bo. Man kan satsa sina pengar eller marker på den sammanlagda summan av alla tre tärningarna, på enskilda tärningar eller på en kombination av två tärningar. Alla satsningskombinationer är avbildade runt Sic Bo bordet. När alla spelarna är klara med sina satsningar så lyfter dealern på locket och visar de vinnande tärningarna. Den eller de kombinationer av tärningar som har vunnit lyses upp på bordet och de spelare som har satsat på dessa kombinationer vinner således. Hur mycket man vinner varierar beroende på hur svåra kombinationerna är, men även oddsen står förtryckta på spelbordet.

Dessa är de kombinationer man kan satsa på och nedan förklarar vi varje satsning lite tydligare:
  • Liten – att summan av tärningarna blir 4-10
  • Stor – att summan av tärningarna blir 11-17
  • En ensam tärning (kallas också Dice Face eller Tärningsansikte)
  • Två tärningar (kallas också Two faces eller Två ansikten)
  • Summan av tre tärningar (kallas även Totals eller Totala)
  • Dubbel – att två av tärningarna ska visa samma summa
  • Specifik dubbel – att två av tärningarna ska visa en specifik summa, exempelvis två fyror
  • Trippel – att alla tre tärningar ska visa samma summa
  • Specifik trippel – att alla tre tärningarna ska visa en specifik summa, exempelvis tre sexor
Liten eller stor, Small or Big är en satsning på totalsumman av 3 tärningar som infaller mellan ett visst intervall. En satsning på Liten (Small) innebär att man satsar på det totala som ligger mellan 4 och 10. En satsning på Stor (Big) är på en totalsumma mellan 11 och 17. Huset har bara en fördel på ungefär 3%.

En ensam tärning, Dice Face eller Tärningsansikte innebär att spelaren kan satsa på vilken siffra som kommer att visas på någon av tärningarna. Om siffran kommer upp på någon av tärningarna så vinner spelaren jämna pengar. Om två av tärningarna visar numret man valt så betalas vadet 2-till-1 och om alla tre tärningar visar samma siffra då betalas vadet 3-till-1. Husets fördel på denna satsning är ungefär 8%.

Två tärningar, Two Faces, Två ansikten är en kombination där två olika siffror ska komma upp på två av tärningarna, exempelvis en tvåa och en sexa. Om spelaren satsar och vinner så betalar huset 5:1. Husets fördel är omkring 17%.

Tre tärningar, Totals eller Totala innebär att spelaren satsar på den totala summan av alla tre tärningar. Spelaren väljer en specifik totalsumma mellan 4 och 17. Med tanke på att kombinationen av siffrorna kan resultera i olika totalsummor, så varierar utbetalningen beroende på vilken satsning man gjort. Husets fördel varierar mellan 9,7 till 47,2 procent och utbetalningen varierar mellan 6:1 och hela 60:1. Det syns tydligt på bordslayouten hur mycket respektive satsning ger i odds.

Dubbel, dubble, par innebär att du satsar på ett par bestående av två tärningar. Det finns femton olika satsningsmöjligheter och utbetalningen ger 5:1 för varje par.

Specifik dubbel betyder att du satsar på att få ett par bestående av två tärningar. Du väljer exakt vilka siffror som paret ska visa, exempelvis två femmor. Skulle det råka bli en trippel, det vill säga tre femmor så vinner du både på trippel och dubbel.

Trippel, Triple innebär en satsning på att alla tre tärningar ska komma upp med samma siffra. Vilken siffra det är spelar alltså ingen roll utan du vinner om tre tvåor kommer upp likväl som tre sexor.

Specifik trippel innebär att du satsar på att alla tärningar kommer upp med samma siffra och det måste vara den specifika summa du valt. Om du satsar på tre sexor så vinner du alltså inte om tre fyror kommer upp, även fast det också är en trippel.